Jarðskjálftar

Jarðskjálftaverkfræði

Tilgangur rannsóknaráætlunar um jarðskjálftaverkfræði er að safna þekkingu varðandi jarðskjálftafræði, jarðskjálftaáhrif, áhættu- og áhættumat og jarðskjálftaþolna hönnun, auk neyðarviðbragða. Áætluninni má skipta í eftirfarandi meginhluta:

Staðarmælingar. Tilgangurinn er að safna jarðskjálftaupplýsingum, sérstaklega fyrir stóra jarðskjálfta. Tilgangurinn er að bæta uppbyggingarstefna og byggja á grundvelli áhættumats og áhættustýringar. Þessi hluti verkefnisins má skipta í eftirfarandi hluti:

  1. Hröðunarmælingar á Suðurlandi
  2. Mælingar jarðskjálfta í vatnsaflsvirkjunum
  3. Mælingar á jarðskjálftum í stíflum
  4. Mælingar á jarðskjálfta í brúm.
  5. Mælingar á jarðskjálfta í byggingum
  6. Jarðskjálftamælingar á Norðurlandi

Jarðskjálftaálag
Áhersla er lögð á að þróa einföld líkön, svo sem hermi-hraðaróf, sem hægt er að nota í burðarþolshönnun. Sérstök áhersla hefur verið lögð á parametrísk módel, sem og þróun jarðskjálftakorta.

Kerfisgreining mannvirkja
Þetta verkefni fjallar um ARX og ARMAX módel, náttúrulega tíðni og sveifludempun. Samanburður er einnig gerður á milli raunverulegrar jarðskjálftasvörunar mannvirkja og svörun einingalíkana.

Jarðskjálftasvörun flókinna mannvirkja
Tölfræðilegar aðferðir og hugbúnað frá ólínulegri greiningu á jarðskjálftasvörun flókinna mannvirkra er þróuðar. Þessar aðferðir taka tillit til víxlverkunaráhrifa milli grunns og byggingar sem og þrívíða hreyfingu jarðarinnar í jarðskjálftum.

Áhættumat
Líkindafræðilegar aðferðir og áhættukort eru þróuð. Tilgangurinn er að auka getu til að meta áhættu og meta tjón af völdum jarðskjálfta á Íslandi.

Áhættugreining á mannvirki á Suðurlandi 
Tilgangurinn er að rannsaka öryggi mannvirkja á Suðurlandi með tilliti til hugsanlegra jarðskjálfta á svæðinu. Þetta mun auðvelda áætlanir um væntanleg tjón af völdum jarðskjálfta.

Jarðkjálftaáhætta fyrir raforkuvirkjanir
Tilgangurinn er að rannsaka jarðskjálftaþol vatnsaflsvirkjana, áætla hugsanlegt tjón og gera tillögur um hvernig á að bregðast við hugsanlegum jarðskjálfta.

Jarðskjálftaþol leiðsla í jörð
Tilgangurinn er að meta jarðskjálftaáhættu á tilteknu svæði þar sem leiðslur er staðsettar. Færslur og það álag á leiðslurnar sem af þeim leiðir, af völdum jarðskjálfta, er áætlað með greiningaraðferðum og umfang hugsanlegra skemmda sem spáð er.

Jarðskjálftaþolin mannvirki
Tilgangurinn er að þróa sérfræðikerfi sem gerir kleift að spá fyrir um jarðskjálftaþol mannvirkja, sem:

  1. er verið að hanna
  2. hafa nú þegar verið hönnuð
  3. hafa orðið fyrir jarðskjálfta

Jarðskjálftaþolin hönnun bygginga
Tilgangurinn er að bæta nútíma aðferðir við jarðskjálftaþolna hönnun bygginga á Íslandi.

Aðferðir við umbreytingu jarðskjálftaorku (jarðskjálftaeinangrun)
Tilgangurinn er að þróa tölvulíkan fyrir flókin uppbyggingarkerfi sem nota orkueyðandi undirstöður. Sérstök áhersla er lögð á notkun blý-gúmmílega til að auka jarðskjálftaþol brúa. Burðargeta fjölmargra mikilvægra brúa á Suðurlandi hefur verið rannsökuð í þessu skyni.

Hönnun aðferða fyrir samfélags- efnahagshagræðingu
Tilgangurinn er að þróa líkindafræðilegar aðferðir sem einkum taka tillit til íslensks umhverfis, bæði hvað varðar jarðfræði og byggingariðnað. Aðferðir eru þróaðar fyrir hagstæðustu jarðskjálftaþolnu hönnunina, þ.e. aðferðir sem taka tillit til almenns félagslegs hagnaðar fremur en gildi einstaklinga eða lítilla stofnana.

Eurocode 8
Sérstök áhersla er lögð á þróun, prófun og framkvæmd EUROCODE 8. Þetta felur í sér mat á kortum fyrir hágildi hröðunar (PGA) sem henta til notkunar með kóða, bæði PGA kortum fyrir Ísland og skipulags kort fyrir svæði Sérstakt mikilvægi, svo sem höfuðborgarsvæðið, sem er þéttbýlasta landið í landinu. Ennfremur er afþyrping áhættukorta til að auðvelda ólínulega hreyfifræðilega greiningu mannvirkja.