Vindverkfræði

Tilgangur rannsóknaráætlunar um vindverkfræði er að auka heildarþekkingu á vindhraða og vindorku ásamt tengslum þeirra við aðrar umhverfisþætti. Markmiðið er að koma á fót raunhæfum grundvelli við mat á vindi í hönnun með tilliti til verkfræði og arkitektúr í íslensku umhverfi. Áætluninni má skipta í eftirfarandi hluta:

Verkfræði framsetning vinds. Tilgangurinn er að þróa líkindafræðileg líkön sem lýsa vindauppbyggingu í tíma og rúmi með áherslu á Íslenskar aðstæður.

Vindmælingar. Söfnun upplýsinga um vindhraða, eins og krafist er í umhverfis- og byggingarverkfræði. Mælingarnar eru greindar tölulega. Þessar vindmælingar hafa verið gerðar á eftirfarandi stöðum: Kópavogur; Mosfellsbær; Stigahlíð í norðvesturlandi; Dysnes á norðurslóðum; Keilisnes á suðvesturlandi; og í Reykjavík.

Greining á mældum gögnum. Aðferðir við tölulegar greiningu á vindgögnum eru þróaðar.

Vindur og sveitarfélög. Tilgangurinn er að safna upplýsingum um samspil vinds og mannvirkja. Skjóláhrif eru meðtalin, sem og leiðir til að draga úr neikvæðum áhrifum vinds á byggðarsvæðum. Áhrif vinds á uppsöfnun snjós og losun mengunar eru einnig höfð í huga.

Vindálag. Tilgangurinn er að þróa líkön sem lýsa vindálagi og tengslum þess við vindhraða, nærliggjandi bygginga og aflfræðilega eiginleika byggingar.

Vindsvörun mannvirkja. Tilgangurinn er að þróa líkön sem spá fyrir um hegðun mannvirkja eftir vindskilyrðum. Tölulegar aðferðir við að dreifingu álags eru einnig hugleidd. Sérstaklega er fjallað um rafmagnslínur.

Titringur bygginga af völdum vinds. Mælingar og greining á sveiflum bygginga af völdum vinds. Tilgangurinn er að meta áhættu sem stafar af sterkum vindum og meta óþægindi íbúa með tilliti til áætlaðrar tíðni og alvarleika slíkra atvika.

Titringur í háum reykháfum af völdum vinds. Greining á titringi af völdum vinds á reykháfar og leiðir til að draga úr slíkum titringi. Reykháfar með hringlaga þversnið hafa verið teknir til greina.

Vindsveiflur í hengibrúm. Greining á sveiflum heingubrúa af völdum vinds og þróun tölulegra aðferða til að greina slíkar sveiflur. Hér meðtalin eru stór verkefni erlendis.

Hönnunaraðferðir. Tilgangurinn er þróun líkindafræðilegra aðferða við hönnun mannvirkja, þar sem vindáhrif eru meginviðfangsefni. Áhersla er lögð á notkun tölvu í hönnun og greiningu (CAD / CAE). Einnig er fjallað um áhættugreiningu.

Vindhönnunarstaðlar. Tilgangur er að safna upplýsingum um vind og áhrif hans á mannvirki, þéttbýli osfrv.