Jarðskjálftaverkfræði

Tilgangur rannsóknaráætlunar um jarðskjálftaverkfræði er að safna þekkingu varðandi jarðskjálftafræði, jarðskjálftaáhrif, áhættu- og áhættumat og jarðskjálftaþolna hönnun, auk neyðarviðbragða. Áætluninni má skipta í eftirfarandi meginhluta:

Staðarmælingar. Tilgangurinn er að safna jarðskjálftaupplýsingum, sérstaklega fyrir stóra jarðskjálfta. Tilgangurinn er að bæta uppbyggingarstefna og byggja á grundvelli áhættumats og áhættustýringar. Þessi hluti verkefnisins má skipta í eftirfarandi hluti:

  1. Hröðunarmælingar á Suðurlandi
  2. Mælingar jarðskjálfta í vatnsaflsvirkjunum
  3. Mælingar á jarðskjálftum í stíflum
  4. Mælingar á jarðskjálfta í brúm.
  5. Mælingar á jarðskjálfta í byggingum
  6. Jarðskjálftamælingar á Norðurlandi

Jarðskjálftaálag. Áhersla er lögð á að þróa einföld líkön, svo sem hermi-hraðaróf, sem hægt er að nota í burðarþolshönnun. Sérstök áhersla hefur verið lögð á parametrísk módel, sem og þróun jarðskjálftakorta.

Kerfisgreining mannvirkja. Þetta verkefni fjallar um ARX og ARMAX módel, náttúrulega tíðni og sveifludempun. Samanburður er einnig gerður á milli raunverulegrar jarðskjálftasvörunar mannvirkja og svörun einingalíkana.

Jarðskjálftasvörun flókinna mannvirkja. Tölfræðilegar aðferðir og hugbúnað frá ólínulegri greiningu á jarðskjálftasvörun flókinna mannvirkra er þróuð. Þessar aðferðir taka tillit til víxlverkunaráhrifa milli grunns og byggingar sem og þrívíða hreyfingu jarðarinnar í jarðskjálftum.

Áhættumat. Líkindafræðilegar aðferðir og áhættukort eru þróuð. Tilgangurinn er að auka getu til að meta áhættu og meta tjón af völdum jarðskjálfta á Íslandi.

Áhættugreining á mannvirki á Suðurlandi. Tilgangurinn er að rannsaka öryggi mannvirkja á Suðurlandi með tilliti til hugsanlegra jarðskjálfta á svæðinu. Þetta mun auðvelda áætlanir um væntanlega tjón vegna jarðskjálfta.

Jarðkjálftaáhætta fyrir raforkuvirkjanir. Tilgangurinn er að rannsaka jarðskjálftaþol vatnsaflsvirkjana, áætla hugsanlega tjón og gera tillögur um hvernig á að bregðast við hugsanlegri jarðskjálfta.

Jarðskjálfti viðnám jarðaðar leiðslur. Tilgangur er að meta jarðskjálftaáhættu á tilteknu svæði þar sem leiðsla er staðsett. Uppfærslur og hleðsla sem leiðir af leiðslunni vegna jarðskjálfta er áætlað með greiningaraðferðum og umfang hugsanlegra skemmda sem spáð er.

Jarðskjálftaþolin mannvirki. Tilgangurinn er að þróa sérfræðikerfi sem gerir kleift að spá fyrir um jarðskjálftaþol mannvirkja, sem

  1. er verið að hanna
  2. hafa nú þegar verið hönnuð
  3. hafa orðið fyrir jarðskjálfta

Jarðskjálftaþols hönnun bygginga. Tilgangurinn er að bæta nútíma aðferðir við jarðskjálftaþol í byggingum á Íslandi.

Aðferðir við umbreytingu jarðskjálftaorku (seismic isolation). Tilgangurinn er að þróa tölvulíkan fyrir flóknar uppbyggingarkerfi sem nota orkusparandi stöður. Sérstök áhersla er lögð á notkun blýgúmmíbúna til að auka jarðskjálftaþol brýrna. Uppbygging árangur fjölmargra mikilvæga brúa á Suðurlandi hefur verið rannsökuð í þessu skyni.

Hönnun aðferðir og félags-efnahagslega hagræðingu. Tilgangurinn er að þróa líkur á aðferðum sem einkum taka tillit til íslensks umhverfis, bæði hvað varðar jarðfræði og byggingariðnað. Aðferðir eru þróaðar fyrir bestu jarðskjálftaþolnar hönnun, þ.e. aðferðir sem taka tillit til almennrar félagslegs hagnaðar fremur en gildi einstaklinga eða lítilla stofnana.

Eurocode 8. Sérstök áhersla er lögð á þróun, prófun og framkvæmd EUROCODE 8. Þetta felur í sér mat á kortum fyrir hæstu jaðarhraða (PGA) sem henta til notkunar með kóða, bæði PGA kortum fyrir Ísland og skipulags kort fyrir svæði Sérstakt mikilvægi, svo sem höfuðborgarsvæðið, sem er þéttbýlasta landið í landinu. Ennfremur er afþétting áhættukorta til að auðvelda ólínulega hreyfifræðilegagreiningu mannvirkja.